Forældrerådgivning

Livet som forældre kan være svært og omvæltende. Jeg tilbyder forældresamtaler til par eller enlige forældre. Hvis jeres barn er i mistrivsel f.eks. i skolen, kæmper med psykiske udfordringer, eller måske har en psykiatrisk diagnose, så tilbyder jeg samtaleforløb omhandlende dette. Det kan også være, at I kæmper med forældreskabet og jeres samarbejde omkring jeres børn. For nogle et starten på forældretskabet svær og overvældende, og det kan være givende at kunne tale med nogen om dette. Det kan jeg også hjælpe med. Jeg vil altid tage udgangspunkt i den problematik I kommer med og vi vil sammen folde ud, hvordan I hver især som individ forstår jeres barn og kommunikerer omkring det for senerehen at finde nye handlemuligheder eller løsninger, som kan styrke jeres forældreskab.


Book tid