Om Louise

Jeg hedder Louise og er 35 år. Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus univsersitet i 2014 og autoriseret af psykolognævnet 2018. Privat bor jeg sammen med min mand og mine to børn. Jeg er medlem af Dansk psykologforening og er underlagt de etiske principper for nordiske psykologer. Jeg modtager løbende supervision og holder mig opdateret på nyeste viden.


Jeg har i det meste af mit arbejdsliv som psykolog, arbejdet med børn, unge og forældre. Først i PPR og sidenhen på behandlingshjem for børn med psykiatriske vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser. Jeg har altid haft en interesse i udvikling generelt og mit psykologiske fundament er tilknytningsteori og det neuroaffektive område. Jeg har specialiseret mig indenfor supervision igennem hele mit arbejdsliv.
Jeg har bred erfaring med at arbejde med pårørende enten til psykiske syge/sårbare eller forældre til børn i mistrivsel. Jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet med mennesker med udfordringer i deres følelsesliv og relationer. Jeg har arbejdet med mennesker med stress, depression, angst, personlighedsforstyrrelser, omsorgssvigt, tilknytningsmæssige vanskeligheder, autisme, ADHD, indlæringsmæssige vanskeligheder og følelsesmæssige – og relationelle vanskeligheder.


Jeg finder glæde og motivation ved at arbejde med andre mennesker. Jeg ser mig selv som en facilitator i andre menneskers liv. Jeg arbejder med det udgangspunkt, at det er personen selv, der sidder med svarene om sit eget liv, og jeg er et menneske, der inviteres ind for en kort periode og hjælper til at guide og vise vej i de ting, der er svære. Du kan læse mere om min tilgang til terapi her.


Som psykolog er jeg varm, forstående, humoristisk og ærlig. Jeg ønsker at skabe en rolig stemning, hvor man føler, man kan være sig selv, og hvor man kan tale ærlig og trygt. Jeg er en psykolog, som ikke er bleg for at sige, hvad jeg tænker, men jeg gør det kun, hvis du beder om det eller er klar til det.

Privat har jeg selv været ramt af stress og sorg og stået i flere eksistentielle kriser og overvejelser.


Jeg glæder mig til at tage imod dit i min praksis!

CV
Cand. psyc. fra Aarhus Universitet – 2014

PPR psykolog i Rødovre kommune – 2014-2020

Behandlingsansvarlig psykolog på Behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød – 2020-2022

Privatpraktiserende psykolog med praksis i Hillerød – 2022


Derudover har jeg arbejdet frivilligt i Landsforeningen SIND, hvor jeg har lavet terapeutiske forløb med psykisk sårbare med bl.a depression og angst, samt pårørende.


Kærlig hilsen
Louise