Supervision

Jeg tilbyder supervision til pædagogisk personale individuelt eller i gruppe. Jeg har især erfaring indenfor skole og daginstitutionsområdet, bosteder og opholdssteder. Jeg kan også tilbyde supervision til ledere eller ledergrupper indenfor det pædagogiske område.

Jeg har mange års erfaring med især gruppesupervision. Jeg bruger meget energi på at møde den pågældende gruppe på den måde, som gruppen føler sig tryg i at have supervision. Jeg laver supervision ud fra et systemisk og psykodynamisk udgangspunkt. Det betyder, at du kan forvente, at jeg primært er facilitator for jeres proces. Jeg faciliterer jeg igennem en problematik/sag, som I finder frem til i fællesskab. Nogle gange er det den samme sag hele gruppen ønsker supervision på. Andre gange er det en enkelt, der har brug for supervision i en specifik sag. Rammen for supervisionen vil vi aftale på forhånd før supervisionsforløbet går i gang. Det primære formål i supervision med mig, er at I får indsigt i mønstre og sammenhænge, for herigennem at forstå, hvad der eventuel skal skabes af forandringer for at ændre på situationen eller skubbe udvikling i en anden retning.

Jeg foretrækker, at I er max 10 personer i gruppen. Gerne færre. Det har stor betydning for dynamikken og indholdet af supervision, hvilket antal, man er. Hvis du er leder for en gruppe, du ønsker supervision til, så kontakt mig og hør næmere om rammen og mulighederne. Jeg tilbyder at komme ud til jer i virksomheden og lave supervisionen.

Pris:
Som udgangspunkt tager jeg min. 1300 kr pr time, men prisen afhænger af gruppens størrelse og sammensætning. Vi aftaler derfor prisen ved henvendelse. Denne vil altså afhænge af gruppens størrelse, samt hvilket type forløb I ønsker. Jeg anbefaler, at man køber en løsning med et vist antal supervisionsgange ad gangen hen over en halvårig periode for at skabe kontiniutet i forløbet. Kontakt mig og hør mere! Der vil desuden tillægges et kørselsbidrag.