Terapi

Hvad tilbyder jeg?

Jeg tilbyder terapeutiske samtaleforløb til både voksne, unge og børn. Jeg tilbyder desuden forløb til pårørende til bl.a. psykisk sygdom, fysisk sygdom, alkoholmisbrug, mm. Derudover tilbyder jeg forløb til forældre, som kæmper i forældreskabet. Du kan læse en uddybelse af mine ydelser her og finde det, der passer dig besat.

Individuel terapi for voksne

Individuel terapi for børn

Individuel terapi for unge

Forældrerådgivning

Pårørenderådgivning

Min tilgang til terapi:

Jeg har en eklektisk tilgang til terapi. Det betyder, at jeg ikke lægger mig fast på en bestemt metode, men anvender tanker, forståelser og begreber fra flere forskellige teoretiske retninger og metoder. Med det sagt, så har jeg dog et fundament af teori, som jeg altid tager udgangspunkt i. Min fundament er særligt tilknytningsteori og det neuroaffektive område, samt det psykodynamiske område.

Derudover tager jeg altid udgangspunkt i DIG, og hvad din oplevelse af din situation er. I terapi hos mig vil vi bruge de første 1-2 samtaler på at indkredse din problematik. Det kan nogle gange føles unødvendigt og for nogen også lidt langtrukken, men for mig er det et vigtigt element af at forstå sin egen situation. Mange oplever faktisk denne del rigtig svær, fordi det kan være vanskeligt for os at finde ud af, hvad vores udfordringer eller problemer egentlig handler om. Første led i at skabe forandring er for mig FORSTÅELSE. Her mener jeg både min forståelse og rummelighed overfor dig, men også din egen forståelse af dig selv og dine eventuelle udfordringer. Jeg tror på, at vores måde at håndtere vores følelser og vores relationer på, udspringer af de oplevelser vi selv har haft med vores nære omsorgspersoner, vores familie og vores venner, særligt i barndommen. Det hjem vi er vokset op i, danner rammen for vores fremtidige reaktioner og vores tilgang til følelser og relationer – ofte på et ubevidst plan. Netop dette vil ofte være det første sted, jeg sætter ind i kontakten med dig. Når det bliver tydeligere for dig, hvorfor du reagerer som du gør, vil vi ofte tage skridt hen imod, hvad du eventuelt gerne vil ændre. Udover fokus på ovenstående, vil jeg også bruge mig selv i samtalerne. Det, jeg oplever, mærker og føler i kontakten med dig, vil jeg sætte i spil, hvis det giver mening for dig. Det allervigtigste for mig i et samtaleforløb, er at du føler dig tryg, og at du føler dig forstået. Det lyder måske lidt banalt, men jeg tror på, at det er en grundlæggende menneskelig forudsætning for udvikling – at vi føler os set, hørt og forstået. Du vil også opleve, at jeg tjekker ind med dig løbende og spørger til, hvordan du oplever terapien.

Terapeutiske retninger jeg er inspireret af
Jeg trækker på flere forskellige terapeutiske retninger, men trækker særligt på disse områder.

Emotionsfokuseret terapi
Eksistentiel terapi
Psykodynamisk terapi
Mentaliseringsbaseret terapi
Klientfokuseret terapi

Jeg glæder mig til at tage imod dig i min praksis!