Terapi

Hvad tilbyder jeg?

Jeg tilbyder terapeutiske samtaleforløb til både voksne, unge og børn. Jeg tilbyder desuden forløb til pårørende til bl.a. psykisk sygdom, fysisk sygdom, alkoholmisbrug, mm.

Individuel terapi voksne:
Jeg tilbyder individuel terapi til voksne. Jeg kan tilbyde behandling af en lang række problematikker og er særlig specialiseret indenfor følelsesmæssige og relationelle udfordringer, samt livskriser. Det kan være, at du i en periode kæmper lidt med dagligdagen og har brug for en at snakke med til at forstå og handle anderledes. Det kan også være du har nogle specifikke udfordringer med stress, depression, angst eller lignende, som gør din hverdag vanskelig. Eller måske kæmper du med relationer og følelsesregulering. Det kan også være, du har haft en barndom præget af svigt og dårlige oplevelser, som fortsat udfordrer dig. Individuel terapi hos mig tager ikke udgangspunkt i en bestemt metode, men jeg arbejder eklektisk, hvilket betyder, at jeg bruger den tilgang, som du har brug for. Jeg tilbyder også terapi telefonisk, hvis det er svært for dig at dukke op.

Individuel terapi børn og unge:
Jeg tilbyder terapi til børn og unge. Hvis du oplever, at dit barn er i mistrivsel og måske er udfordret i sit følelsesliv kan jeg tilbyde terapeutisk behandling. Det kan også være, at dit barn er diagnosticeret med f.eks. ADHD, angst, autisme eller lignende og har brug for et rum til at lære sig selv bedre at kende. Jeg har særlig erfaring med at arbejde med børn med tilknytningsmæssige vanskeligheder. Min terapi med børn har en legende tilgang med inspiration fra den psykoanalytiske legeterapi og theraplay. Når et barn går i terapi hos mig vil udgangspunktet således være at arbejde med barnet ubevidste forestilling og forsvar og hjælper barnet igennem leg og samtale til at gøre nogle af disse ting bevidste og få det bearbejdet, samt hjælpe barnet til at få en bedre fornemmelse af sammenhængen mellem krop, følelser og tanker. Jo yngre barnet er, jo mere leg vil der være i en session, men jeg vil indtage en legende position i de fleste sammenhænge. Terapi med børn vil altid involvere jer som forældre. Nogle gange giver det mening, at I som forældre er en del af terapien og andre gange vil I blive involveret løbende. Første samtale med et barn vil altid være sammen med jer forældre. Herefter aftaler vi hvordan forløbet skal struktureres.
Jeg tilbyder terapi med unge. At være ung eller teenager kan for mange være en svær tid, hvor man kæmper med sin identitet og selvbillede. Nogle unge kæmper med et lavt selvværd og eller psykiske vanskeligheder. Dette kan jeg hjælpe med. Terapi med unge vil ofte være samtaleterapi, men jeg tilpasser terapien det unge menneske, jeg sidder overfor, så vi anvender mange visuelle ting i terapien. Forældrene vil altid være involveret i processen i det omfang den unge ønsker det. Det kan også være I kæmper med problematikker I jeres relation, som kan være relevant at drøfte.

Forældresamtaler:
Jeg tilbyder forældresamtaler til par. Hvis jeres barn er i mistrivsel f.eks. i skolen, kæmper med psykiske udfordringer, eller måske har en psykiatrisk diagnose, så tilbyder jeg samtaleforløb omhandlende dette. Det kan også være, at I kæmper med forældreskabet og jeres samarbejde omkring jeres børn. Det kan jeg også hjælpe med. Jeg vil altid tage udgangspunkt i den problematik I kommer med og vi vil sammen folde ud, hvordan I hver især som individ forstår jeres barn og kommunikerer omkring det for senerehen at finde nye handlemuligheder eller løsninger, som kan styrke jeres forældreskab.

Pårørendesamtaler:
Jeg tilbyder samtaler til pårørende til psykisk syge/sårbare eller fysiske sygdomme. Hvis du har et menneske i dit liv, som kæmper med sygdom (i større eller mindre grad) har jeg en stor erfaring med dette område. Det kan være svært at stå ved siden af, og se én man holder af kæmpe og have det svært. Vi vil sammen tale om det, du kæmper med i den sammenhæng og sammen finder måder hvorpå du bedst forstår, hjælper og stiller dig ift. den pågældende.

Min tilgang til terapi:

Jeg har en eklektisk tilgang til terapi. Det betyder, at jeg ikke lægger mig fast på en bestemt metode, men anvender tanker, forståelser og begreber fra flere forskellige teoretiske retninger og metoder. Med det sagt, så har jeg dog et fundament af teori, som jeg altid tager udgangspunkt i. Min fundament er særligt tilknytningsteori og det neuroaffektive område, samt det psykodynamiske område.

Derudover tager jeg altid udgangspunkt i DIG, og hvad din oplevelse af din situation er. I terapi hos mig vil vi bruge de første 1-2 samtaler på at indkredse din problematik. Det kan nogle gange føles unødvendigt og for nogen også lidt langtrukken, men for mig er det et vigtigt element af at forstå sin egen situation. Mange oplever faktisk denne del rigtig svær, fordi det kan være vanskeligt for os at finde ud af, hvad vores udfordringer eller problemer egentlig handler om. Første led i at skabe forandring er for mig FORSTÅELSE. Her mener jeg både min forståelse og rummelighed overfor dig, men også din egen forståelse af dig selv og dine eventuelle udfordringer. Jeg tror på, at vores måde at håndtere vores følelser og vores relationer på, udspringer af de oplevelser vi selv har haft med vores nære omsorgspersoner, vores familie og vores venner, særligt i barndommen. Det hjem vi er vokset op i, danner rammen for vores fremtidige reaktioner og vores tilgang til følelser og relationer – ofte på et ubevidst plan. Netop dette vil ofte være det første sted, jeg sætter ind i kontakten med dig. Når det bliver tydeligere for dig, hvorfor du reagerer som du gør, vil vi ofte tage skridt hen imod, hvad du eventuelt gerne vil ændre. Udover fokus på ovenstående, vil jeg også bruge mig selv i samtalerne. Det, jeg oplever, mærker og føler i kontakten med dig, vil jeg sætte i spil, hvis det giver mening for dig. Det allervigtigste for mig i et samtaleforløb, er at du føler dig tryg, og at du føler dig forstået. Det lyder måske lidt banalt, men jeg tror på, at det er en grundlæggende menneskelig forudsætning for udvikling – at vi føler os set, hørt og forstået. Du vil også opleve, at jeg tjekker ind med dig løbende og spørger til, hvordan du oplever terapien.

Terapeutiske retninger jeg er inspireret af
Jeg trækker på flere forskellige terapeutiske retninger, men trækker særligt på disse områder.

Emotionsfokuseret terapi
Eksistentiel terapi
Psykodynamisk terapi
Mentaliseringsbaseret terapi
Klientfokuseret terapi

Jeg glæder mig til at tage imod dig i min praksis!